Privat pasningsordning

Privat psningsordning

 er valgt af forældre, ikke tildelt af kommunen
 er godkendt af kommunen
 kan meddelede forældrene kommunalt tilskud/søskende rabat
 foregår i eget hjem med maks 5 børn
 betales månedsvis forud af forældre, som herefter får tilskudet refunderet 
      af kommunen.
      der er ingen økonomisk tilknytning mellem kommune og den
      private børnepasning
 står selv for alle udgifter til højstole, legetøj, udflugter, barnets bog osv.
 er røgfrit